Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jitka Štolbová

Smluvní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - 111
Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) - 201
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) - 207
Zdravotní pojišťovna MVČR (ZP MV ČR) - 211
Pojišťovna VZP, a.s. (PVZP) - 333